Dret financer i tributari


Assessorament de la repercussió fiscal en tots els serveis que tenen relació amb la resta de les àrees del dret gestionades pel despatx

Al assessorament integral que prestem al client en tots els serveis que oferim tenim sempre en compte les repercussions fiscals de les mateixes, que sempre són analitzades amb el client abans que prengui una decisió.

Assessorament i defensa en les comprovacions i inspeccions tributàries

Aquest assessorament i defensa s'estén a tot tipus d'impostos, tant si afecten a particulars com a empreses.

Serveis de consulta tributària

Informeu-vos abans de realitzar qualsevol consulta, tràmit o negoci jurídic de les repercussions fiscals de la mateixa.

Declaracions d'IRPF

Preparem, confeccionem i presentem on-line  la declaració de la renda en el transcurs de tot l'any, no només en el període voluntari (fins a l'1 de juliol).