Dret a la Seguretat Social


Pensions d'invalidesa, jubilació i viduïtat

Som especialistes en la reclamació d'aquest tipus de pensions, li calculem l'import que li correspon i li realitzem tots els tràmits necessaris per a la seva obtenció.

Subsidis d'atur

L'informem de totes les opcions que té per a poder efectuar la sol·licitud i li realitzarem els tràmits necessaris per a la seva concessió.

Determinació de contingència d'incapacitat temporal i d'invalidesa

No es conformi amb una pensió inferior si el metge li dóna la baixa per malaltia comuna, si considera que la baixa obeeix a una malaltia professional. L'assessorem sobre això i li realitzem tots els tràmits necessaris perquè se li reconegui una pensió d'import superior.

Passa exactament igual amb la pensió d'invalidesa, li reclamem una pensió d'invalidesa major si aquesta es deu a una malaltia professional i no li ha estat degudament reconeguda.

Revisions de grau

Si empitjora la seva malaltia, ens encarreguem de sol·licitar una revisió de grau perquè se li reconegui la nova situació i, si escau, la millora en les prestacions econòmiques que derivin de la mateixa.