Dret penal


Si ha estat víctima d'un delicte ens encarreguem de defensar-lo redactant i presentant les denúncies i / o querelles contra els culpables, exigint-los judicialment que siguin castigats amb la màxima pena que estableix el Codi Penal i amb la màxima indemnització possible.

Si ha estat denunciat o querellat per la comissió de delictes, necessita assistència d' advocat per a la seva defensa . Ens encarreguem de proporcionar-li la millor defensa per aconseguir que surti absolt o se li imposi la mínima pena.